thenewfathers4justicenederland

ouderverstoting

Verbeter de Wereld

f4j2nl

Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding: met papa en mama mee

Op 20 november 1989 gaven de landen van de wereld in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem hun goedkeuring aan de tekst van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dat was een gebeurtenis van grote historische betekenis. Voor het eerst gingen de rechten van kinderen deel uitmaken van de internationale rechtsorde.

Tot dan toe was men van mening dat kinderen geen specifieke mensenrechten hadden. Aan het eind van de vorige eeuw waren echter de inspanningen om de kinderen van de wereld en hun specifieke behoeften onder de aandacht te brengen steeds sterker geworden. Hoe is dat tot stand gekomen?

Ongeveer honderd jaar geleden kwamen er in Europa veel grote gezinnen voor. Echter veel kinderen stierven al op jonge leeftijd. Het grootste probleem was destijds om in leven te blijven. De mensen in Europa leven nu langer en hebben minder kinderen, maar in veel landen buiten Europa is het nog steeds een probleem om in leven te blijven.

Opvoeders, psychologen, sociologen, politici en rechters hebben lang geprobeerd het idee onder de aandacht te brengen dat kinderen en jongeren centraal moesten staan bij alle maatregelen die hen betroffen en dat hun belang in sommige gevallen boven dat van volwassenen gaat. Dat is niet altijd even gemakkelijk geweest.

Op mondiaal niveau werd het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind geleidelijk ontwikkeld door landen met verschillende tradities, culturen, godsdiensten, stadia van economische ontwikkeling en juridische – en politieke systemen. Er was vooral een sterke tegenstelling tussen de opvattingen van westerse landen, vooral de Verenigde Staten, die de nadruk legden op politieke – en burgerrechten, en die van socialistische landen die de economische – en sociale rechten benadrukten.

Een andere belangrijke tegenstelling was die tussen geïndustrialiseerde en opkomende landen. De eersten eisten een hoge mate van bescherming van de rechten van kinderen terwijl de laatsten van mening waren dat het echte probleem gelegen was in het hebben of verkrijgen van de noodzakelijke middelen om deze rechten te kunnen garanderen. Na een lang proces met veel diplomatieke bemiddeling is men er uiteindelijk in geslaagd een allesomvattend akkoord te bereiken.

Zo is het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind tot stand gekomen en vandaag de dag is dit Verdrag de meest geratificeerde overeenkomst inzake mensenrechten in de wereld. Alle landen, op de Verenigde Staten en Somalië na, hebben inmiddels dit Verdrag in hun nationale parlementen geratificeerd. Over een paar jaar kan dit Verdrag het eerste werkelijk universele verdrag in de geschiedenis van de mensheid worden.

Tegelijkertijd hebben wetenschappers neurologisch- en gedragskundig onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het jonge kind. Daaruit blijkt dat de ontwikkeling van hersenen van kinderen die ernstige tegenspoed meemaken achterblijft en dat hun fysiek afweersysteem tegen stress voortdurend in alarmtoestand verkeert. Anderzijds kan een stabiele en koesterende omgeving in de vroegste levensfase deze toestand voorkomen of zelfs herstellen met positieve effecten op het leervermogen, het gedrag en de gezondheid in het latere leven. Het fundament voor het welbevinden in het latere leven wordt in de jeugd gelegd. Als men de levensomstandigheden van het kind in de eerste vijf levensjaren verbetert, dan heeft dat een uitwerking op het hele verdere leven.

We hebben ook geleerd dat vernederingen, lijfstraffen, verraad, seksuele uitbuiting, belachelijk maken, verwaarlozing en in de steek laten allemaal vormen van mishandeling zijn. De integriteit en de waardigheid van het kind wordt erdoor geschonden, ook al zijn de gevolgen niet direct zichtbaar.

Het ligt in de aard van kinderen om waar te nemen en te imiteren. Als ze haat, verbaal of fysiek geweld en mishandeling zien of in de steek gelaten worden, dan zullen ze die dingen onbewust in hun latere leven ook gaan doen. Als ze anderzijds liefde en respect ervaren, zullen ze ook liefde en respect aan anderen geven. Geweldloos ouderschap waar geen…

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: